Regulamin

Regulamin

 1. Studio Manifaktura Bemowo ze stroną internetową manifaktura.waw.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Olbrachta 126 lok. U1A.
 2. Godziny otwarcia Studia Manifaktura Bemowo: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 20:00, sobota: 10:00 -15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Studio będzie nieczynne.
 3. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 4. Skorzystanie z oferty Studia Manifaktura Bemowo oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty Studia Manifaktura Bemowo wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 6. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w salonie i na stronie  manifaktura.waw.pl.
 7. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
 8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie poinformowany przed zabiegiem.
 9. Promocje i rabaty nie łączą się.
 10. Studio Manifaktura Bemowo posiada w swojej ofercie Karty Podarunkowe na dowolnie wybraną usługę i kwotę.
 11. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Karty Podarunkowej, Studio Manifaktura Bemowo nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 12. Program Stałego Klienta jest przeznaczony dla klientów korzystających z usług Studia Manifaktura Bemowo.
 13. Karta Stałego Klienta jest własnością Studia Manifaktura Bemowo. Wydawana jest klientowi wyłącznie w przypadku wykonania usługi.
 14. Przy każdorazowej wizycie klient ma obowiązek okazania Karty Stałego Kliena, na której wklejana jest naklejka „ani” oraz cena wykonanych usług podczas wizyty. Po odbyciu 10 wizyt przy 11 wizycie klient otrzymuje 10% z wydanej sumy na dotychczasowe zabiegi do wykorzystania na zabiegi manicure lub pedicure w Studio. Nie mam możliwości zamiany rabatu na gotówkę. W przypadku, gdy rabat jest wyższy niż cena wykonywanego zabiegu przy 11 wizycie, różnica przepada i nie ma możliwości przeniesienia jej na kolejny zabieg. Rabat obowiązuje wyłączenie po okazaniu karty. Nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku, gdy Klient nie posiada karty przy sobie, wizyta nie zostanie uwzględniona ani wpisana na Kartę Stałego Klienta przy kolejnej wizycie.
 15. Karta Stałego Klienta jest imienna i obowiązuje wyłącznie dla osoby podanej na karcie. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty pierwszego zabiegu i jest on odnotowany w systemie Studio Manifaktura Bemowo. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta.
 16. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właścicielki Studia Manifaktura Bemowo osobiście, telefonicznie pod numerem tel: +48 518 487 512, emailem na adres: studio@manifaktura.waw.pl lub korespondencyjnie na adres: Studio Manifaktura Bemowo, ul. Jana Olbrachta 126 lok. U1A, 01-373 Warszawa. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 17. Reklamacje usług należy zgłaszać do 7 dni od dnia wykonania usługi. Po tym czasie nie będą uwzględniane.
 18. Spóźnienia powyżej 10 minut będą skutkowały skreśleniem z umówionej wizyty lub niewykonaniem pełnego zabiegu.
 19. Dwukrotny brak odwołania wizyty przez Klienta będzie skutkował, przy umawianiu kolejnej wizyty, koniecznością dokonania przedpłaty w wysokości 50% kosztu umawianej usługi, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 20. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studia Manifaktura Bemowo są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 22. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 23. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, grzybicy, ciąży itd.
 24. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 25. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 26. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych.
 27. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej.
 28. Stoły, blaty, fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 29. Klient korzystając z usług Studia Manifaktura Bemowo jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 30. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 31. Za przedmioty pozostawione na terenie Studia Manifaktura Bemowo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
 32. Studio Manifaktura Bemowo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Umów się na wizytę

Umów się na wizytę